Filozofie festivalu

Filozofií „Dne indické kultury – festivalu Dváraka“ je zprostředkovat návštěvníkům nevšední zážitek některých aspektů védské (staroindické) kultury. Mnoho lidí nám řeklo, že zde cítí příjemnou, až rodinnou atmosféru.

Proč?

Původní védská kultura, kterou se snažíme přiblížit, nebyla v minulosti omezena pouze na Indii, ale lidé touto kulturou žili po celé planetě. Je v srdcích lidí dodnes, protože nezahrnuje pouze vnější znaky viditelné na festivalu, ale definuje také správný charakter jednotlivce, umí vyzvednout různé schopnosti lidí a zajistit uplatnění těchto schopností ve prospěch celé společnosti. Proto lidé ve védské kultuře mají přirozeně rádi i svá zaměstnání, protože vycházejí z jejich vrozených dispozic. Tato kultura také zabraňuje těm, kdo chtějí prosazovat nemorální myšlenky, aby uspěli, a tím chrání společnost. Védská kultura podporuje široké sociální vyžití, kdy lidé plní povinnosti odpovídající jejich společenskému postavení, při tom slaví různé svátky a festivaly a nepotřebují k tomu alkohol, drogy, apod.). Tato kultura je založena na životě v souladu s přírodou, kdy matka Země není vykořisťována (různou těžbou a znečištěním), ale požívá úcty, protože dává potravu všem bytostem. Ve védské kultuře vládne král, který žije pouze pro blaho všech (nejen lidí).

Díky takovým pozitivním podmínkám lidé nemají materiální nouzi a mohou se věnovat vyšším životním cílům, jako je poznat sám sebe: kdo jsem, odkud pocházím a kam jdu, což je další stupeň védské moudrosti - dosáhnout nejvyššího životního cíle.

Vstupte alespoň na jeden den do tohoto kouzelného světa, který se může stát skutečností. Potkejte lidi, kteří touto realitou žijí. Dváraka je název města z védských dob, a slovo „dvára“ znamená dveře či brána. Projděte touto branou a krůček po krůčku zjistíte, že vcházíte nejen na festival, ale do skutečného světa Dváraka.